Taggbox

Taggbox

app.taggbox.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Taggbox cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nền tảng Nội dung do người dùng tạo số 1 để tạo và xuất bản các chiến dịch UGC trên các điểm tiếp thị khác nhau. Nền tảng UGC hoàn hảo để phát triển niềm tin, nhận thức về thương hiệu, mức độ tương tác của người dùng và bán hàng thành công.

Trang web: taggbox.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Taggbox theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.