SuperKalam

SuperKalam

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: superkalam.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho SuperKalam trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Người cố vấn cá nhân đầu tiên của Ấn Độ và hệ sinh thái học tập thúc đẩy kỷ luật. SuperKalam là một siêu năng lực dành cho sinh viên, mang lại khả năng tiếp cận kiến ​​thức và cố vấn cá nhân hóa trong một hệ sinh thái kỷ luật, bắt đầu với Kỳ thi UPSC.

Trang web: superkalam.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SuperKalam theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.