ShiftPro

ShiftPro

shiftpro.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ShiftPro cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

ShiftPro là một nền tảng quản lý ca làm việc của nhân viên cho doanh nghiệp của bạn. Nó cung cấp cho bạn một nền tảng thống nhất cho tất cả các nhu cầu lập lịch ca của bạn – từ xác định giờ làm ca đến tự động hóa việc luân chuyển ca.

Trang web: shiftpro.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ShiftPro theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.