Sarus

Sarus

demo.sarus.tech

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Sarus cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Sarus phát minh lại quyền truy cập dữ liệu: những người thực hiện dữ liệu có thể tận dụng dữ liệu mà họ không thể nhìn thấy và tạo ra kết quả có tác động ngay lập tức, tuân thủ đầy đủ quy định.

Trang web: sarus.tech

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sarus theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.