Roam Research

Roam Research

roamresearch.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Roam Research cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Dễ sử dụng như một tài liệu từ hoặc danh sách có dấu đầu dòng, đồng thời mạnh mẽ trong việc tìm kiếm, thu thập và kết nối các ý tưởng liên quan dưới dạng cơ sở dữ liệu biểu đồ. Cộng tác với những người khác trong thời gian thực hoặc lưu trữ tất cả dữ liệu của bạn cục bộ.

Trang web: roamresearch.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Roam Research theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.