Roam Research

Roam Research

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: roamresearch.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Roam Research trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Dễ sử dụng như một tài liệu từ hoặc danh sách có dấu đầu dòng, đồng thời mạnh mẽ trong việc tìm kiếm, thu thập và kết nối các ý tưởng liên quan dưới dạng cơ sở dữ liệu biểu đồ. Cộng tác với những người khác trong thời gian thực hoặc lưu trữ tất cả dữ liệu của bạn cục bộ.

Trang web: roamresearch.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Roam Research theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.