Osmos Sales CRM

Osmos Sales CRM

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: osmoscloud.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Osmos Sales CRM trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Osmos Cloud là phần mềm quản lý doanh nghiệp trên nền tảng đám mây (ERP) được tích hợp với phần báo cáo và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) bao gồm kế toán (BI) dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Danh mục:

Trang web: osmoscloud.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Osmos Sales CRM theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.