Nando.ai

Nando.ai

beta.nando.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Nando.ai cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trải nghiệm ChatGPT trên Steroid với Trò chuyện AI của Nando. Đăng ký để truy cập GPT-4, các tính cách được tạo sẵn, trình cải thiện lời nhắc, lời nhắc được đặt trước và số lượng không giới hạn để có được kết quả tốt nhất có thể.

Trang web: nando.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Nando.ai theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.