Memsource

Memsource

cloud.memsource.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Memsource cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Memsource là một hệ thống quản lý dịch thuật thương mại dựa trên đám mây và công cụ dịch thuật có sự hỗ trợ của máy tính (CAT). Nó được phát triển bởi Memsource a.s., có trụ sở tại Praha, Cộng hòa Séc. Theo nghiên cứu của Deloitte, năm 2020 Memsource a.s là một trong 50 công ty CNTT phát triển nhanh nhất tại Cộng hòa Séc. Các tính năng của Memsource bao gồm bộ nhớ dịch, cơ sở thuật ngữ, đảm bảo chất lượng tự động, trình kết nối CMS, API REST và trình kết nối công cụ dịch máy của bên thứ 3. Memsource có sẵn cho các hệ thống Windows, Mac và Linux. Nó cũng có thể truy cập được thông qua một ứng dụng di động trên thiết bị Android và iOS.

Trang web: cloud.memsource.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Memsource theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.