Mathpix Snip

Mathpix Snip

snip.mathpix.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Mathpix Snip cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Khoa học kỹ thuật số, ngay lập tức. Chuyển đổi hình ảnh và PDF sang LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw, v.v. bằng công nghệ chuyển đổi tài liệu được hỗ trợ bởi AI của chúng tôi.

Trang web: mathpix.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mathpix Snip theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.