LearnUpon

LearnUpon

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: learnupon.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho LearnUpon trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

LMS (Phần mềm quản lý học tập) của LearnUpon cho phép bạn mang lại trải nghiệm học tập hấp dẫn có tác động đến những vấn đề quan trọng - hiệu suất, khả năng duy trì và sự phát triển. Cung cấp cho nhóm của bạn các công cụ để mang lại trải nghiệm học tập hấp dẫn tác động đến những vấn đề quan trọng – hiệu suất, khả năng giữ chân và sự phát triển – với LearnUpon.

Trang web: learnupon.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với LearnUpon theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.