HiThrive

HiThrive

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: hithrive.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho HiThrive trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Cách dễ nhất để ghi nhận và khen thưởng nhân viên. Được tích hợp với Slack và Microsoft Teams để tăng cường sự công nhận và mức độ tương tác. Sự công nhận có ý nghĩa mà nhóm của bạn sẽ đánh giá cao.

Trang web: hithrive.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với HiThrive theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.