1Time

1Time

1timetracking.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng 1Time cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

1time là hệ thống theo dõi thời gian trực tuyến dành cho các công ty hoạt động dựa trên dịch vụ chuyên nghiệp. Nó sẽ giảm thời gian không thể thanh toán trong công ty của bạn. Mỗi nhân viên đều nhận được lời nhắc về việc ghi lại thời gian của họ - không ai phải quản lý vi mô việc hoàn thành bảng chấm công

Trang web: 1timetracking.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 1Time theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.