Google My Ad Center

Google My Ad Center

ไม่ได้ติดตั้ง WebCatalog ใช่หรือไม่? ดาวน์โหลด WebCatalog Desktop

ใช้เว็บแอป

เว็บไซต์: myadcenter.google.com

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Google My Ad Center บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

โฆษณาของคุณ คุณเลือกได้ ปรับแต่งโฆษณาที่คุณเห็นบน Google Search, YouTube และ Discover ได้อย่างง่ายดาย และควบคุมข้อมูลที่ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

เว็บไซต์: myadcenter.google.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Google My Ad Center อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.