Edmodo

Edmodo

ไม่ได้ติดตั้ง WebCatalog ใช่หรือไม่? ดาวน์โหลด WebCatalog Desktop

ใช้เว็บแอป

เว็บไซต์: edmodo.com

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Edmodo บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Edmodo เป็นบริษัทเทคโนโลยีการศึกษาที่ให้บริการแพลตฟอร์มการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการฝึกสอนแก่โรงเรียนและครูระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) เครือข่าย Edmodo ช่วยให้ครูสามารถแบ่งปันเนื้อหา แจกจ่ายแบบทดสอบ งาน และจัดการการสื่อสารกับนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และผู้ปกครอง Edmodo ให้ความสำคัญกับครูในการออกแบบและปรัชญา: นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วม Edmodo ได้ก็ต่อเมื่อครูได้รับเชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น ครูและนักเรียนอาจใช้เวลาจำนวนมากบนแพลตฟอร์ม ทั้งในและนอกห้องเรียน Edmodo ใช้งานได้ฟรี แต่ยังมีบริการระดับพรีเมียมอีกด้วย

เว็บไซต์: edmodo.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Edmodo อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

© 2024 WebCatalog, Inc.

เราใช้คุกกี้ในการจัดเตรียมและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณยินยอมต่อการใช้คุกกี้