Crewhu

Crewhu

ไม่ได้ติดตั้ง WebCatalog ใช่หรือไม่? ดาวน์โหลด WebCatalog Desktop

ใช้เว็บแอป

เว็บไซต์: crewhu.com

เสริมประสบการณ์ของคุณด้วยแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Crewhu บน WebCatalog Desktop สำหรับ Mac, Windows, Linux

เรียกใช้แอปในหน้าต่างที่ไร้สิ่งที่มาทำให้วอกแวก พร้อมการเสริมคุณภาพมากมาย

จัดการและสลับไปมาระหว่างหลายบัญชีและแอปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับเบราว์เซอร์

Crewhu เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สร้างขึ้นสำหรับ MSP ที่ผสมผสาน CSAT, NPS, การรับรู้ของพนักงาน และ Gamification ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า และปิดการขายได้มากขึ้น!

เว็บไซต์: crewhu.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Crewhu อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.