Fireberry

Fireberry

Har du inte installerat WebCatalog? Ladda ner WebCatalog Desktop.

Använd webb-app

Webbplats: fireberry.com

Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för Fireberry på WebCatalog Desktop för Mac, Windows, Linux.

Kör appar i störningsfria fönster med många förbättringar.

Hantera och växla enkelt mellan flera konton och appar utan att byta webbläsare.

Genom att använda Fireberry kan du enkelt hantera alla dina affärsbehov med ett användarvänligt system. Kommunicera med dina kunder direkt genom systemet och spåra all affärsinformation du behöver med skräddarsydda objekt och fält. Låt Fireberry arbeta åt dig med automatiseringar, där du effektivt kan automatisera dagliga uppgifter. Kategorisera och svara på biljetter på ett enkelt sätt med hjälp av AI-assistentens genererade fält och svar. Instrumentpanelerna och rapporterna hjälper dig att fatta välgrundade beslut för att förbättra din verksamhet. Inbyggda integrationer som Google, Office 365 och Facebook hjälper dig att centralisera ditt arbete till en plats. Om det är något du behöver som inte redan ingår i systemet kan du enkelt integrera tredje part med API:er.

Kategorier:

Webbplats: fireberry.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till Fireberry. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.