Zoho Sprints

Zoho Sprints

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: zoho.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Zoho Sprints przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Narzędzie do planowania i śledzenia dla zwinnych zespołów. Zoho Sprints to uporządkowane i elastyczne narzędzie, które pozwala zachować gotowość na zmiany i dostarczać doskonałe produkty na czas.

Strona internetowa: zoho.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Zoho Sprints. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.