WalletConnect

WalletConnect

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: walletconnect.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej WalletConnect przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Dowolny portfel. Dowolny Dapp. Dowolny łańcuch. WalletConnect to standard web3 umożliwiający łączenie portfeli blockchain z dappami.

Strona internetowa: walletconnect.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji WalletConnect. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.