Tap My Back

Tap My Back

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: tapmyback.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Tap My Back przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Oprogramowanie do przesyłania opinii pracowników, które zapewnia ciągłą informację zwrotną i rozpoznawanie w czasie rzeczywistym, aby poprawić zaangażowanie i utrzymanie pracowników.

Strona internetowa: tapmyback.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Tap My Back. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.