Peoplebox

Peoplebox

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: peoplebox.ai

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Peoplebox przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Peoplebox to oprogramowanie angażujące i zwiększające wydajność, które pozwala zwiększać zaangażowanie i utrzymanie pracowników poprzez coaching menedżerów za pomocą informacji zwrotnych i narzędzi zwiększających wydajność.

Strona internetowa: peoplebox.ai

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Peoplebox. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.