OMBEA Insights

OMBEA Insights

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: ombea.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej OMBEA Insights przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

OMBEA Insights to rodzina produktów, które pomagają zbierać i rozumieć opinie ludzi na temat ich codziennego życia. W prostych słowach: umieszczasz jeden lub więcej modułów zbierających opinie, takich jak ExpressPods lub Widgety internetowe, w punktach kontaktowych, w których ludzie mogą wyrazić swoje opinie. Informacje zwrotne są agregowane i przedstawiane w postaci wykresów oraz praktycznych spostrzeżeń na pulpicie nawigacyjnym OMBEA Insights.

Kategorie:

Strona internetowa: ombea.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji OMBEA Insights. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.