Merchant Centric

Merchant Centric

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: merchantcentric.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Merchant Centric przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Merchant Centric to dostawca technologii i marketingu, który obsługuje franczyzy, sieci i korporacje, zapewniając dyrektorom naczelnym wiedzę, która zwiększa przychody. Dzięki wykorzystaniu zastrzeżonych danych i technologii w połączeniu z analityką i inteligencją danych, Merchant Centric oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania DAaaS (Data Analytics as a Service) i SaaS (Software as a Service). Rozwiązania te identyfikują, jakie strategie i działania zwiększą przychody, a także zapewniają platformę klasy korporacyjnej do wdrażania i monitorowania tych działań. Merchant Centric pomaga także firmom zwiększać przychody, dostarczając kompleksowe rozwiązania marketingowe, które wzmacniają i chronią marki na poziomie lokalizacji. Usługi obejmują optymalizację wykazów firm, analizę konkurencji i zarządzanie reputacją w Internecie.

Strona internetowa: merchantcentric.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Merchant Centric. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Wykorzystujemy pliki cookie do prowadzenia i usprawniania naszych stron internetowych. Odwiedzając je, wyrażasz zgodę na użytkowanie plików cookie.