Logz.io

Logz.io

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: logz.io

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Logz.io przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Logz.io to platforma obserwowalności w chmurze zapewniająca zarządzanie logami zbudowane na ELK, monitorowanie infrastruktury w oparciu o Prometheus i chmurę SIEM opartą na ELK.

Strona internetowa: logz.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Logz.io. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.