Edmodo

Edmodo

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: edmodo.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Edmodo przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Edmodo to firma zajmująca się technologią edukacyjną oferująca platformę komunikacji, współpracy i coachingu dla szkół i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Sieć Edmodo umożliwia nauczycielom udostępnianie treści, rozpowszechnianie quizów, zadań i zarządzanie komunikacją z uczniami, współpracownikami i rodzicami. Edmodo skupia się na nauczycielu w swojej konstrukcji i filozofii: uczniowie i rodzice mogą dołączyć do Edmodo tylko wtedy, gdy zostaną poproszeni o to przez nauczyciela. Nauczyciele i uczniowie mogą spędzać na platformie dużo czasu, zarówno w klasie, jak i poza nią. Edmodo jest bezpłatne, ale oferuje również usługi premium.

Strona internetowa: edmodo.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Edmodo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.