Swayam

Swayam

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: swayam.gov.in

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Swayam trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

SWAYAM là chương trình do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng và được thiết kế để đạt được ba nguyên tắc cơ bản của Chính sách Giáo dục đó là khả năng tiếp cận, công bằng và chất lượng. Mục tiêu của nỗ lực này là mang lại những tài nguyên giảng dạy tốt nhất cho tất cả mọi người, kể cả những người có hoàn cảnh khó khăn nhất. SWAYAM tìm cách thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho những sinh viên cho đến nay vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng kỹ thuật số và chưa thể tham gia vào xu hướng chủ đạo của nền kinh tế tri thức.

Trang web: swayam.gov.in

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Swayam theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.