SSI Web Trading

SSI Web Trading

webtrading.ssi.com.vn

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng SSI Web Trading cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn là nhà cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính có trụ sở tại Việt Nam. Công ty tham gia vào các dịch vụ chứng khoán bao gồm giao dịch chứng khoán, môi giới chứng khoán, dịch vụ bảo lãnh phát hành, lưu ký chứng khoán cũng như phân tích thị trường và lĩnh vực kinh doanh. Nó cũng cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản bao gồm dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, dịch vụ quản lý quỹ trong và ngoài nước và dịch vụ tư vấn đầu tư. Ngoài ra, Công ty còn cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư như tư vấn tài chính doanh nghiệp và tư vấn huy động vốn trên thị trường vốn trong và ngoài nước. Các hoạt động khác là dịch vụ ngân quỹ bao gồm hoạt động kinh doanh đầu tư vốn, môi giới trái phiếu, bảo lãnh phát hành và các dịch vụ đầu tư vốn khác.

Trang web: ssi.com.vn

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SSI Web Trading theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.