Spokestack

Spokestack

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: spokestack.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Spokestack trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Spokestack là một nền tảng mạnh mẽ gồm các thư viện nguồn mở và các dịch vụ mạnh mẽ giúp phần mềm của bạn hỗ trợ hoàn toàn bằng giọng nói, bao gồm: * Tự động nhận dạng giọng nói * Phát hiện hoạt động bằng giọng nói * Từ đánh thức * Chuyển văn bản thành giọng nói * Giọng nói tùy chỉnh * Hiểu ngôn ngữ tự nhiên

Trang web: spokestack.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Spokestack theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.