SchoolTube

SchoolTube

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: schooltube.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho SchoolTube trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

SchoolTube cung cấp nền tảng chia sẻ video an toàn và mang tính giáo dục, được các hiệp hội giáo dục hàng đầu xác nhận, có quyền truy cập tại hơn 50000 trường học ở Hoa Kỳ.

Trang web: schooltube.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SchoolTube theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.