Population.io

Population.io

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: population.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Population.io trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Dân số.io, do World Data Lab mang đến cho bạn, nhằm mục đích làm cho nhân khẩu học – nghiên cứu về dân số loài người – có thể tiếp cận được với nhiều đối tượng hơn. Chúng tôi tin rằng dữ liệu nhân khẩu học đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu được sự phát triển kinh tế và xã hội của thời đại chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người từ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi và mọi quốc gia sẽ khám phá một góc nhìn mới về cuộc sống của chính họ và tìm thấy vị trí của riêng mình trong thế giới hôm nay và ngày mai.

Trang web: population.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Population.io theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.