OpenChat

OpenChat

oc.app

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng OpenChat cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Một ứng dụng trò chuyện phi tập trung do mọi người quản lý vì mọi người. OpenChat là một ứng dụng trò chuyện đầy đủ tính năng chạy từ đầu đến cuối trên chuỗi khối Máy tính Internet.

Trang web: oc.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với OpenChat theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.