Modularity

Modularity

app.modularity.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Modularity cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nền tảng tài chính hợp tác. Bởi vì tài chính không chỉ là cảnh sát chi tiêu. Khi bạn đã xây dựng mô hình của mình và cần quản lý chi tiêu, ngân sách cũng như số lượng nhân viên trong một nền tảng dễ sử dụng, hãy thử Tính mô-đun.

Trang web: modularity.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Modularity theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.