Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

app.powerbi.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Microsoft Power BI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Power BI là một dịch vụ phân tích kinh doanh của Microsoft. Nó nhằm mục đích cung cấp khả năng trực quan hóa tương tác và kinh doanh thông minh với giao diện đủ đơn giản để người dùng cuối tạo báo cáo và bảng chỉ số của riêng họ.

Trang web: powerbi.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Microsoft Power BI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.