Memo

Memo

app.memo.co

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Memo cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Khai thác độc giả. Hiện đại hóa hoạt động PR và kể chuyện của bạn. - Tham gia cùng những người giao tiếp hiểu biết về dữ liệu, những người đã loại bỏ ấn tượng - Khai thác dữ liệu độc giả từ các ấn phẩm mà bạn quan tâm nhất - Nắm bắt kỷ nguyên mới về chiến lược và đo lường PR

Trang web: memo.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Memo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.