Memfault

Memfault

app.memfault.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Memfault cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Gỡ lỗi đám mây và khả năng quan sát cho các thiết bị IoT của bạn. Giảm rủi ro, vận chuyển sản phẩm nhanh hơn và chủ động giải quyết vấn đề bằng cách nâng cấp các thiết bị dựa trên Android và MCU của bạn bằng Memfault.

Trang web: memfault.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Memfault theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.