Liveli Planner

Liveli Planner

app.liveliplanner.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Liveli Planner cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tập hợp lịch Google và Outlook của bạn ở một nơi Giúp bạn dễ dàng theo dõi lời nhắc, ghi chú và danh sách cùng với lịch của mình Có thể được tùy chỉnh để phù hợp với các ưu tiên của bạn

Trang web: liveliplanner.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Liveli Planner theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.