Interstis

Interstis

plateforme.interstis.fr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Interstis cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng hợp tác dành cho các tác nhân có trách nhiệm. Interstis là một nền tảng cộng tác hỗ trợ làm việc từ xa và làm việc theo nhóm. Vì các tổ chức an toàn hơn, bền vững hơn và nhân đạo hơn.

Trang web: interstis.fr

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Interstis theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.