inFeedo

inFeedo

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: infeedo.ai

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho inFeedo trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng Trải nghiệm con người được hỗ trợ bởi AI mà nhân viên yêu thích. Tương tác liên tục, Khảo sát được cá nhân hóa và Hỗ trợ nhân viên tự động để cải thiện tình cảm và mở rộng quy mô hiệu quả nhân sự

Trang web: infeedo.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với inFeedo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.