Hiragana Times

Hiragana Times

hiraganatimes.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Hiragana Times cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tạp chí học tiếng Nhật tốt nhất. Tải xuống ứng dụng để biết thêm các chủ đề thịnh hành của Nhật Bản. Hãy bắt đầu khám phá văn hóa và lịch sử Nhật Bản ngay bây giờ. | Hiragana Times

Trang web: hiraganatimes.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hiragana Times theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.