Google IssueTracker

Google IssueTracker

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: google.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Google IssueTracker trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trình theo dõi sự cố là một công cụ được sử dụng nội bộ tại Google để theo dõi lỗi và các yêu cầu về tính năng trong quá trình phát triển sản phẩm. Nó có sẵn bên ngoài Google để công chúng và người dùng đối tác bên ngoài sử dụng, những người cần cộng tác với các nhóm Google trong các dự án cụ thể. Trình theo dõi sự cố không phải là công cụ theo dõi sự cố có mục đích chung và không được cung cấp dưới dạng sản phẩm tiêu dùng cho các nhóm bên ngoài muốn sử dụng công cụ này để theo dõi sự cố của riêng họ. Bạn không thể sử dụng công cụ này làm nơi chung để gửi phản hồi về các sản phẩm của Google. Vui lòng tham khảo tài liệu dành cho từng sản phẩm để biết hướng dẫn về cách cung cấp phản hồi.

Trang web: google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Google IssueTracker theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.