Getsitecontrol

Getsitecontrol

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: getsitecontrol.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Getsitecontrol trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Các biểu mẫu và cửa sổ bật lên của Getsitecontrol giúp bạn ngăn chặn khách truy cập trang web rời đi mà không thực hiện hành động nào. Sử dụng nó để xây dựng danh sách email, thu thập phản hồi và tăng ROI.

Trang web: getsitecontrol.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Getsitecontrol theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.