VAS Platform

VAS Platform

platform.vas.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng VAS Platform cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

VAS là công ty đi đầu trong việc cung cấp phần mềm và giải pháp quản lý đàn bò cho người chăn nuôi bò sữa trên toàn thế giới. Từ những hiểu biết sâu sắc về sức khỏe và sinh sản của đàn gia súc đến các chỉ số sản xuất, VAS hướng dẫn các quyết định quản lý sữa bền vững và có lợi nhuận.

Trang web: vas.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với VAS Platform theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.