Articulate 360

Articulate 360

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: articulate.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Articulate 360 trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng sáng tạo số 1 dành cho việc học tập tại nơi làm việc. Hơn 118.000 tổ chức, bao gồm toàn bộ 100 tổ chức trong danh sách Fortune 100, đã tạo ra hàng triệu khóa học bằng các công cụ dành cho người sáng tạo của chúng tôi.

Trang web: articulate.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Articulate 360 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.