ArchiveSocial

ArchiveSocial

secure.archivesocial.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ArchiveSocial cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phần mềm lưu trữ mạng xã hội được xây dựng để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ. Phần mềm lưu trữ trên mạng xã hội đáng tin cậy nhất dành cho các tổ chức công nhằm duy trì tuân thủ luật hồ sơ công khai và chủ động quản lý rủi ro trực tuyến.

Trang web: secure.archivesocial.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ArchiveSocial theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.