apaleo

apaleo

app.apaleo.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng apaleo cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chuyển đổi hoạt động kinh doanh khách sạn của bạn bằng nền tảng mở. Dễ dàng kết nối các ứng dụng của bên thứ 3 để xây dựng hệ thống công nghệ tốt nhất cho khách sạn của bạn

Trang web: apaleo.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với apaleo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.