Alertable

Alertable

alertable.ca

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Alertable cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Alertable cung cấp một hệ thống cảnh báo thông minh để thông báo cho người dân Canada. Đăng ký ngay hôm nay để nhận thông báo về thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, lốc xoáy, cháy rừng và thông báo của cộng đồng địa phương.

Trang web: alertable.ca

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Alertable theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.