360Learning

360Learning

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: 360learning.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho 360Learning trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

360Learning là LMS dành cho học tập hợp tác. Chúng tôi cho phép các công ty nâng cao kỹ năng từ bên trong bằng cách biến các chuyên gia của họ thành nhà vô địch cho sự phát triển của nhân viên, khách hàng và đối tác.

Trang web: 360learning.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với 360Learning theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.