Yeti Academy

Yeti Academy

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: yetiacademy.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Yeti Academy przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Interaktywne internetowe moduły STEM i gry z kodowaniem dla wielu graczy dla klas 3–9, gotowe do pracy w klasie i zdalnie.

Strona internetowa: yetiacademy.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Yeti Academy. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.