TheFreeDictionary.com

TheFreeDictionary.com

Nie masz zainstalowanego WebCatalog? Pobierz aplikację.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: thefreedictionary.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej TheFreeDictionary.com przez WebCatalog dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Jedyny słownik i tezaurus zawierający każde wyszukiwane słowo. Plus słowo dnia, bezpłatny dostęp do słownika offline oraz miliony definicji i synonimów z najlepszych źródeł, w tym: - Słownik Webstera - Tezaurus Rogeta — Słownik dziedzictwa amerykańskiego

Strona internetowa: thefreedictionary.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji TheFreeDictionary.com. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Wykorzystujemy pliki cookie do prowadzenia i usprawniania naszych stron internetowych. Odwiedzając je, wyrażasz zgodę na użytkowanie plików cookie.