The Baffler

The Baffler

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: thebaffler.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej The Baffler przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

The Baffler, założony w 1988, jest magazynem poświęconym sztuce, krytyce i analizom politycznym, publikującym dwumiesięczniki drukowane oraz codzienne depesze internetowe.

Strona internetowa: thebaffler.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji The Baffler. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.