Savvas Realize

Savvas Realize

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: savvas.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Savvas Realize przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Savvas Learning Company, dawniej Pearson K12 learning, tworzy programy nauczania i oceny dla szkół podstawowych i gimnazjów, a także programy nauczania online, aby poprawić wyniki uczniów.

Strona internetowa: savvas.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Savvas Realize. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.